Genre euphrasia    (euphraise)
scrophulariaceae

euphrasia strictaeuphrasia minima
Sommaire